ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการศิษย์เก่า ประชุมสรุปหัวข้อโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมเสนอโครงการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ kidbright เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณต่อไปในภาคเรียนถัดไป
(3) Facebook

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,21:10   อ่าน 55 ครั้ง