ติดต่อเรา
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
34 หมู่ 5   ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 056-030-387 เบอร์โทรสาร -
Email : phi-boon@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน