ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE โดยโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยได้เข้าร่วมการแข่งขันการแระกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ผลการประกวด โรงเรียนฯได้รับรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้า TOP PLAZA จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือต่อไป #ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้สนับสนุนโรงเรียนเสมอมา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3243218422435760&type=3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,16:11   อ่าน 77 ครั้ง