ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับ เขตตรวจราชการที่ 18 ผลการคัดเลือก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3216760765081526&type=3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,16:09   อ่าน 56 ครั้ง