ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา
12 สิงหาคม 2563 อำเภอโพทะเล ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลและตำบล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ 88 พรรษาผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,16:05   อ่าน 68 ครั้ง