ภาพกิจกรรม
กิจกรรม แจกใบงานให้นักเรียนสำหรับการเรียนการสอนทางไกล DLTV ตามจุดรับเอกสาร
คุณครูโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยานำเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV ตามจุดใกล้บ้านนักเรียนจำนวน 5 จุด ขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จุดรับส่งที่ 1 บางคลานหมู่ 1 , 5 – โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา: ผู้ประสานงาน ครูดาวเรือง ครูขจรศักดิ์ ครูมุกดา จุดรับส่งที่ 2 บางคลานหมู่ 2 , 4 - บ้านผู้ใหญ่ห่อ : ผู้ประสานงาน ครูสิทธิศักดิ์ ครูพิมพ์นารา ครูชุตินันท์ จุดรับส่งที่ 3 บางคลานหมู่ 3 - บ้านผู้ใหญ่เศษ : ผู้ประสานงาน ครูชูชาติ ครูนันทวัน ครูปรียานุช จุดรับส่งที่ 4 บางคลานหมู่ 6 – บ้านผู้ใหญ่รัตน์ : ผู้ประสานงาน ครูมานพ ครูรุจิดา ครูวราภรณ์ จุดรับส่งที่ 5 ท่านั่ง วังแดง – วัดวังแดง : ผู้ประสานงาน ครูเกรียงศักดิ์ ครูสุพัตรา ครูโสมฐาดา นักเรียนสามารถมารับ - ส่งเอกสารตามจุดที่กำหนดทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63
ลิงค์สำหรับดูภาพ
https://www.facebook.com/media/set?set=a.2938602836230655&type=3
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,11:54   อ่าน 14 ครั้ง