ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคณะกรรมการศิษย์ประชุมชี้แจงเงินผ้าป่าและพิจารณางบประมาณ
สำหรับปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมโรงเรียน โดยอนุมัติงบจำนวน 3 โครงการ 1. ซ่อมแซมบ้านพักครู 2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและเครื่องทำน้ำเย็น 3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
ลิงค์สำหรับดูภาพ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2887547581336181&type=3

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,11:49   อ่าน 11 ครั้ง