ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประธานในพิธีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมี นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา ครูที่รับผิดชอบงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ นางสาวปรียานุช มีจาด ครูวิชาการของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,10:43   อ่าน 56 ครั้ง