ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาได้มีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการแผนและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา เวลา  13.00 น.


โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:39   อ่าน 40 ครั้ง