ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:16   อ่าน 41 ครั้ง