ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายปุณยวีร์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ด้วยความอบอุ่นและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจ ทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,16:00   อ่าน 42 ครั้ง