ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่ขอความอนุคราะห์รถกระเช้าเทศบาลตำบลบางคลาน ตัดกิ้งไม้ที่โรงเรียน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562  โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลบางคลาน  มาตัดกิ่งไม้ กีดขวางสายไฟและหลังคาโรงรถภายในโรงเรียน


โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,15:45   อ่าน 604 ครั้ง