ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในรัชกาลที่ 10
ผู้บริหารแและคณะครู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในรัชกาลที่ 10 เพื่อสดุดี เทิดพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2562
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,11:10   อ่าน 31 ครั้ง