ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1และม.4
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแจ้งรายละเอียดการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในสถานศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2562
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,10:42   อ่าน 36 ครั้ง