ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ฯ
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) และศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,17:42   อ่าน 105 ครั้ง