ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งฯ
วันที่ 15 มีนาคม 2562  โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ  เพื่อรณรงค์ให่ชาวบ้านตำบลบางคลานออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,17:23   อ่าน 24 ครั้ง