ภาพกิจกรรม
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์(ภาค4) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,17:12   อ่าน 16 ครั้ง