ภาพกิจกรรม
กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกาามัธยมศึกษา เขต 41 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,17:03   อ่าน 20 ครั้ง