ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรีัยนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,15:25   อ่าน 40 ครั้ง