ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้อำนวยการปุณยวีร์ ยอดทอง
วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการปุณยวีร์ ยอดทอง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการในสหวิทยาเขตบางมูลนาก นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพิบุลธรรมเวทวิทยา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2562,15:04   อ่าน 44 ครั้ง