ไม่พบข้อมูล
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2019
ปรับปรุง 23/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 47725
Page Views 57873
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ 056-904459
2 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 641916
3 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ตะพานหิน 056619940
4 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม วชิรบารมี 056692255
5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน 056-619855
6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม
7 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
8 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 056-685255
9 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น โพทะเล 056-601186
10 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล 056-030-387