ไม่พบข้อมูล
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2019
ปรับปรุง 31/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 270144
Page Views 306046
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ 056-904459
2 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 641916
4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ตะพานหิน 056619940
5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 056619968
6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง 056039780
7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม วชิรบารมี 056692255
8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน 056-619855
9 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม
10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
11 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 056-685255
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในเมือง เมืองพิจิตร
13 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น โพทะเล 056-601186
14 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
15 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล 056-030-387