ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนและการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียน (อ่าน 7) 04 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 51) 01 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 51) 30 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 63) 11 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 84) 06 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 86) 23 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 498) 28 พ.ค. 65
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 603) 13 พ.ย. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 679) 31 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 762) 22 เม.ย. 64